Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich to nowoczesna szkoła z tradycjami na miarę XXI wieku, mieszcząca się w nowym budynku, doskonale wyposażona, z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną...
Biuletyn Informacji Publicznej


Śladami niezłomnych
czyli Wilczym Tropem


Dolnośląski
Festiwal Nauki


uDOSTĘPniacze


BohaterON


Szkoła pamięta


Szkoła do hymnu


Szkoła z pozytywną uwagą


Narodowe czytanie


Ortograffiti


Destination Imagination


Razem na Święta


Dokumenty

Statut (stan prawny na dzień 28 stycznia 2020) - PDF

Program wychowawczo-profilaktyczny - PDF

Wniosek - zwolnienie z nauki drugiego języka obcego - WORD PDF

Karta zapisu dziecka do szkoły - PDF

Procedura uzyskiwania przez uczniów zwolnień z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub z realizacji zajęć wychowania fizycznego - PDF

Wniosek - zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego - WORD PDF

Wniosek - zwolnienie z ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego - WORD PDF

Wniosek - odroczenie rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego - WORD PDF

Wniosek - o organizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - WORD PDF

Wniosek - zindywidualizowana ścieżka - WORD PDF

Oświadczenie rodziców - zwolnienie z obowiązku obecności dziecka na zajęciach wf - WORD PDF

Wniosek - nauczanie indywidualne - WORD PDF

Wniosek - indywidualny program nauki - WORD PDF

Wniosek o zatrudnienie nauczyciela wspomagającego - WORD PDF

Regulamin biblioteki - PDF

Regulamin wycieczek - PDF

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych - PDFWszelkie prawa zastrzeżone. © 2018 - 2020 www.sp2katy.pl