Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich to nowoczesna szkoła z tradycjami na miarę XXI wieku, mieszcząca się w nowym budynku, doskonale wyposażona, z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną...
Biuletyn Informacji Publicznej


Śladami niezłomnych
czyli Wilczym Tropem


Dolnośląski
Festiwal Nauki


uDOSTĘPniacze


BohaterON


Szkoła pamięta


Szkoła do hymnu


Szkoła z pozytywną uwagą


Narodowe czytanie


Ortograffiti


Destination Imagination


Razem na Święta


Klasa sportowa

Informacje ogólne

Klasa sportowa w Szkole Podstawowej będzie realizowała tak zwane ukierunkowane szkolenie sportowe w zakresie piłki ręcznej lub piłki koszowej, mające na celu rozwijanie predyspozycji i uzdolnień sportowych uczniów. Tygodniowy plan zajęć w klasie sportowej łączy zajęcia edukacyjne i sportowe.

  Do klasy sportowej może być przyjęty uczeń, który:
 1. w danym roku kalendarzowym ukończył klasę trzecią w Szkole Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich lub jest uczniem innej szkoły podstawowej,
 2. wykaże się umiejętnościami potwierdzonymi wysokimi wynikami testu sprawnościowego,
 3. wykaże się bardzo dobrym stanem zdrowia potwierdzonym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 4. osiąga dobre wyniki w nauce i nie sprawia problemów wychowawczych,
 5. złoży wymagane dokumenty w sekretariacie szkoły.
  Uczniowie klasy sportowej będą:
 1. realizować program nauczania w takim samym zakresie, jak uczniowie klas ogólnych,
 2. uczestniczyć w 10 godzinach wychowania fizycznego w tygodniu pod okiem trenerów piłki ręcznej lub piłki koszowej,
 3. wyjeżdżać na zawody i turnieje sportowe,
 4. wyjeżdżać na obozy szkoleniowe.
  Wymagana dokumentacja dziecka:
 1. wniosek o przyjęcie do klasy sportowej,
 2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 3. świadectwo ukończenia trzeciej klasy szkoły podstawowej (kandydaci spoza rejonu szkoły),
 4. oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów o stanie zdrowia dziecka przed przystąpieniem do próby sprawnościowej,
 5. pisemna zgoda rodziców/ prawnych opiekunów.Terminy rekrutacji

   
 1. Złożenie dokumentów obowiązujących przy rekrutacji do klasy sportowej do 17 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00.
 2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej – 24 czerwca 2020 r., godz. 9.00.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakfalifikowanych do klasy sportowej – 26 sierpnia 2020 r.
 4. Dostarczenie przez kandydatów świadectwa promocyjnego do klasy IV – do 28 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00.
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy sportowej – 28 sierpnia 2020 r. godzina 15.15Dodatkowe informacje

Regulamin rekrutacji uczniów do klas sportowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy sportowej

Oświadczenie Rodziców/Prawnych opiekunów - stan zdrowia dziecka

Zgoda Rodziców/Prawnych opiekunów na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej


Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2018 - 2020 www.sp2katy.pl