Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich to nowoczesna szkoła z tradycjami na miarę XXI wieku, mieszcząca się w nowym budynku, doskonale wyposażona, z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną...
Biuletyn Informacji Publicznej


Śladami niezłomnych
czyli Wilczym Tropem


Dolnośląski
Festiwal Nauki


uDOSTĘPniacze


BohaterON


Szkoła pamięta


Szkoła do hymnu


Szkoła z pozytywną uwagą


Narodowe czytanie


Ortograffiti


Destination Imagination


Razem na Święta


Logopeda
Rozwój mowy dziecka

Idąc za Ewą Czaplewską przyjmuję, że rozwój mowy dziecka przebiega w następujący sposób:

Niemowlę: posługuje się różnymi dźwiękami samogłoskowymi, przede wszystkim [a, e] oraz dźwiękami, które nie należą do systemu dźwiękowego języka polskiego. Występują głoski: [m, b, t, d].

Dziecko roczne i dwuletnie: Wymawia już wszystkie samogłoski ustne: [a, e, o, u, i, y] oraz spółgłoski: [p, b, t, d, k, g, m, n, ń].

Trzylatek: Prawidłowo realizuje także spółgłoski: [l, ł, ś, ź, ć, dź, f, w, ch].

Czterolatek: Poprawnie wymawia samogłoski nosowe [ę, ą] oraz spółgłoski [s, z, c, dz].

Pięciolatek: Realizuje także szereg szumiący: [sz, ż, cz, dż].

Sześciolatek: Powinien wymawiać głoskę [r].

Opóźnienia w osiąganiu kolejnych stadiów rozwoju mowy nie powinny przekraczać 6 miesięcy.

Dziecko rozpoczynające naukę w szkole powinno prawidłowo realizować wszystkie głoski.


Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2018 - 2020 www.sp2katy.pl