Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich to nowoczesna szkoła z tradycjami na miarę XXI wieku, mieszcząca się w nowym budynku, doskonale wyposażona, z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną...
Biuletyn Informacji Publicznej


Śladami niezłomnych
czyli Wilczym Tropem


Dolnośląski
Festiwal Nauki


uDOSTĘPniacze


BohaterON


Szkoła pamięta


Szkoła do hymnu


Szkoła z pozytywną uwagą


Narodowe czytanie


Ortograffiti


Destination Imagination


Razem na Święta


Akcja Żonkile


Profilaktyka online

Na przełomie listopada i grudnia w klasach 1-3 i 4-8 zostały zrealizowane zajęcia wychowawczo–profilaktyczne w formie online, z użyciem narzędzia Classroom. Z uwagi na utrzymujące się ograniczenia, tradycyjną formę spotkań z uczniami z powodzeniem zastąpiły nowoczesne technologie. Uczniowie, po raz pierwszy w warunkach domowych, brali udział w warsztatach, nieco tylko zmodyfikowanych do nowych warunków przekazu. Programy wychowawcze sfinansowane ze środków Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zrealizowała firma "Progres Centrum Profilaktyki i Edukacji".

W klasach pierwszych omówiono treści związane z bezpieczeństwem w świecie wirtualnym. Dzieci uczyły się, jak właściwie korzystać z zasobów Internetu, jakich informacji nie należy przekazywać, jakie zagrożenia wynikają z ujawniania danych osobowych. W klasach drugich i trzecich warsztaty dotyczyły problematyki emocji. Uczestników spotkań zachęcano do zastanawiania się jak wyrażać emocje nie krzywdząc siebie i innych, jak radzić sobie z trudnymi emocjami. Zagadnienia związane z emocjami, dobre praktyki na rozładowanie trudnych emocji przeprowadzono także w klasach czwartych i w klasie piątej. W klasach szóstych omówiono problematykę uzależnienia od alkoholu. Celem spotkań było wzmacnianie postawy asertywności wśród uczniów oraz przekazanie rzetelnej wiedzy na temat działania alkoholu. W najstarszych klasach również kontynuowano tematykę prozdrowotną. Z siódmoklasistami omówiono rodzaje uzależnień, mechanizmy ich powstawania oraz szkody zdrowotne i społeczne uzależnień. W klasie ósmej zrealizowano tematykę związaną z e-papierosami i napojami energetycznymi.

Rozwijanie problematyki prozdrowotnej będzie kontynuowane także w II półroczu.


Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2018 - 2021 www.sp2katy.pl