Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich to nowoczesna szkoła z tradycjami na miarę XXI wieku, mieszcząca się w nowym budynku, doskonale wyposażona, z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną...
Biuletyn Informacji Publicznej


Śladami niezłomnych
czyli Wilczym Tropem


Dolnośląski
Festiwal Nauki


uDOSTĘPniacze


BohaterON


Szkoła pamięta


Szkoła do hymnu


Szkoła z pozytywną uwagą


Narodowe czytanie


Ortograffiti


Destination Imagination


Razem na Święta


O szkole

MISJA SZKOŁY
Każdy może osiągnąć sukces: w nauce, sporcie, sztuce…
W życiu wystarczy tylko być dobrym człowiekiem, uwierzyć w siebie i zaufać innym.Rok 2017 to czas ogromnych reform w oświacie. Szkoła Podstawowa nr 2 w wyniku zmian programowych staje się 8-klasową placówką, w której skład wchodzi również Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Kątach Wrocławskich. Obie szkoły miały do tej pory bogatą tradycję i bujną historię powstania i tworzenia jakości.

Szkoła Podstawowa nr 2 powstała w drugim półroczu 1955/56, kiedy to decyzją Wydziału Oświaty Szkołę Podstawową w Kątach Wrocławskich podzielono na dwie równorzędne szkoły – SP1 i SP2. Kierownikiem SP2 przy ulicy Mireckiego 4 mianowano panią Zenaidę Jastrzębską. Grono pedagogiczne stanowiło 8 nauczycieli. Po uporządkowaniu wykazów klasowych szkoła liczyła 216 uczniów.

Ze względu na trudne warunki lokalowe z inicjatywy burmistrza pana Janusza Karmińskiego została podjęta przez Radę Miasta i Gminy uchwała w sprawie budowy nowej szkoły, do której miała zostać przeniesiona Szkoła Podstawowa nr 2. Budynek miał być uhonorowaniem obchodów 700-lecia miasta Kąty Wrocławskie.

1 września 1999 r. Szkoła Podstawowa nr 2 rozpoczęła pracę w nowym budynku szkolnym przy ulicy Brzozowej 6. W wyniku reformy oświaty w 1999 r. dotychczasową ośmioletnią szkołę podstawową przekształcono w sześcioletnią.

Historia Gimnazjum również zaczęła się w 1999 roku. Wówczas pierwszy rocznik nowopowstałych gimnazjów rozpoczął naukę w zupełnie nowym budynku przy ulicy Brzozowej 6. Czas zaczął mieć inny wymiar - programy, podręczniki i wielka niewiadoma - czy uda się reforma, czy spełni oczekiwania, czy przyniesie sukces? Wspólną decyzją: uczniów, rodziców, Rady Pedagogicznej i Organu Prowadzącego 15 października 2004 r. na patrona szkoły wybrany został Mikołaj Kopernik. Nie bez przyczyny Gimnazjum przyjęło sobie za patrona tego właśnie Polaka. Celem było stałe dążenie do doskonalenia w nauce, nieustanny rozwój w różnych obszarach wiedzy.
Wizytówką gimnazjum stali się laureaci i finaliści konkursów ogólnopolskich, wojewódzkich i powiatowych, znaczne osiągnięcia w zawodach sportowych.

Jednym z ważnych projektów szkoły jest wymiana ze Słowacją, ze szkołą w Martinie. Dzięki temu uczniowie poznają kulturę naszych sąsiadów i prezentują nasze tradycje.
Inne ważne projekty, które zbudowały solidną pozycję gimnazjum w środowisku to wolontariat, ogólnopolskie programy Szkoła z Klasą i Uczniowie z Klasą, jak również Szkoła Odkrywcy Talentów.

Nowa reforma oświaty wprowadzana w 2017 roku wraca do korzeni szkolnictwa w Polsce. Tworzy ośmioklasowe szkoły podstawowe, wygaszając przy tym gimnazja. Mamy nadzieję, że nasze doświadczenia i wspólna praca łączonych szkół stworzy nową jakość. Chcemy kontynuować bogatą tradycję Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika, ale również otwierać się na nowe pomysły i projekty.Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2018 - 2021 www.sp2katy.pl