• W marcu 2022 roku rozpocznie się rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Nabór do gminnych placówek w 2022 roku odbędzie się za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji, który będzie dostępny na stronie katywroclawskie.rekrutacje.edu.pl

    Rodzice będą mogli złożyć wniosek rekrutacyjny za pomocą komputera bez użycia drukarki, podpisując go Profilem Zaufanym. Jeżeli rodzice dziecka nie posiadają Profilu Zaufanego, będą musieli wypełniony wniosek wydrukować, podpisać i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru. Komisja rekrutacyjna może wezwać rodzica w formie elektronicznej do uzupełnienia braków we wniosku. Informacja będzie dostępna w systemie elektronicznym oraz wysłana e-mailem do rodzica.

    Do rekrutacji do szkoły podstawowej przystąpią dzieci siedmioletnie (urodzone w roczniku 2015), które zamieszkują gminę Kąty Wrocławskie. Do klasy pierwszej mogą zostać zapisane dzieci sześcioletnie (urodzone w roczniku 2016), które w roku szkolnym 2021/2022 realizowały wychowanie przedszkolne lub posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Wszystkie dzieci mają zapewnione miejsce w szkole obwodowej, zgodnie z miejscem zamieszkania, po zgłoszeniu w systemie rekrutacji. W przypadku ubiegania się o miejsce poza szkołą obwodową należy złożyć wniosek wraz z załącznikami określonymi w kryteriach rekrutacyjnych. Można wskazać maksymalnie trzy szkoły, z czego ostatnią musi być szkoła obwodowa.


    Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2022/2023 - PDF


    Uchwała w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kąty Wrocławskie oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.


    Zarządzenie nr 983/2022 Burmistrza Miast i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także kryteriów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023.

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka
   • sekretariat@sp2katy.pl
   • ul. Brzozowa 6, 55-080 Kąty Wrocławskie Poland
   • (+48) 71 316 65 15
  • Logowanie do strony