Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich to nowoczesna szkoła z tradycjami na miarę XXI wieku, mieszcząca się w nowym budynku, doskonale wyposażona, z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną...
Biuletyn Informacji Publicznej


Śladami niezłomnych
czyli Wilczym Tropem


Dolnośląski
Festiwal Nauki


uDOSTĘPniacze


BohaterON


Szkoła pamięta


Szkoła do hymnu


Szkoła z pozytywną uwagą


Narodowe czytanie


Ortograffiti


Destination Imagination


Razem na Święta


Akcja Żonkile


Program ekologiczny EkoEksperymentarium


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0


XXII Dolnośląski Festiwal Nauki

   Z wielką radością informujemy, że 19 września 2019 r. nasza szkoła stanie się miejscem intelektualnej przygody.

Jesteśmy organizatorem Pierwszego Gminnego Festiwalu Nauki. Otrzymaliśmy patronat XXII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Będziemy gościć ciekawych ludzi ze świata nauki i sztuki. Dla naszych uczniów odbędą się liczne wykłady i warsztaty.
Każdy znajdzie coś dla siebie.
Zapraszamy!!!!


Nasi goście:

   Krzysztof Czajka.
Energetyk, doktor habilitowany nauk technicznych, absolwent Politechniki Wrocławskiej i Coventry University, obecnie profesor uczelni na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej. Zainteresowany nowoczesnymi technologiami energetycznymi, procesami zgazowania i spalania paliw stałych, analizą termiczną oraz maszynami przepływowymi. Prowadzi zajęcia dydaktyczne poświęcone konstruowaniu turbin parowych oraz projektowaniu inżynierskiemu przy wsparciu aplikacji komputerowych. Aktualnie zaangażowany w polsko-afrykański projekt poświęcony elastycznej pracy kotłów opalanych węglem kamiennym.

Anna Kisiela-Czajka.
Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Energetyka, absolwentka Wydziału Chemicznego i Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej, obecnie adiunkt badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Mechaniki i Systemów Energetycznych Politechniki Wrocławskiej. Zainteresowana fizykochemią i technologią wysokouwęglonych odpadów przemysłu paliwowo-energetycznego, chemizmem i kinetyką procesów oczyszczania spalin kotłowych z zanieczyszczeń gazowych oraz aparaturą procesową. Prowadzi zajęcia dydaktyczne poświęcone inżynierii procesowej oraz mechanice płynów. Obecnie zaangażowana we współpracę polsko-południowoafrykańską w zakresie ograniczania emisji tlenków azotu i dwutlenku siarki w warunkach zaniżonego minimum technicznego kotła energetycznego.
  

   Tomasz Hałon.
Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Mechanika i eksploatacja maszyn, absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej, obecnie adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedra Termodynamiki, Teorii Maszyn i Urządzeń Cieplnych. Zakres prowadzonych badań to wrzenie oraz parowanie naturalnych czynników chłodniczych przy ciśnieniu niższym od atmosferycznego. Zajmuję się również modelowaniem matematycznym procesów cieplno-przepływowych w systemach chłodniczych. Prace prowadzone na potrzeby adsorpcyjnych urządzeń chłodniczych, znajdujących zastosowanie m.in. w instalacjach napędzanych energią słoneczną lub ciepłem odpadowym.

Paweł Regucki.
Adiunkt naukowo-dydaktyczny na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej. Otrzymał stopień doktora w dziedzinie nauk technicznych w Instytucie Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów na Politechnice Wrocławskiej (2003) oraz magistra fizyki na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (1999). Obecnie zajmuje się modelowaniem numerycznym procesów cieplno-przepływowych w instalacjach energetycznych i przemysłowych. Pełni również funkcję wydziałowego koordynatora zadań związanych z międzynarodową wymianą akademicką realizowaną w ramach Programu Erasmus + (w zakresie studiów i praktyk).
  

   Marta Orel-Regucka.
Ukończyła Wydział Farmacji Akademii Medycznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Medyczny) i uzyskała tytuł magistra farmacji. Nie spotkacie jej jednak w aptece, bo jest zawodowo związana z przemysłem kosmetycznym i detergentowym. Mycie i pranie nie stanowią dla niej tajemnic nie tylko dlatego że jest matką dwójki chłopców, ale dlatego że zawodowo zajmuję się jakością środków myjących i piorących. W szkole lubiła wszystkie przedmioty, ale najbardziej chemię. W wolnym czasie lubi zwiedzać skanseny i muzea, w których interesują ją najbardziej… mycie i pranie. Opublikowała w czasopiśmie "Farmacja Polska" artykuły na temat historii chemii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
Podczas Festiwalu Nauki opowie dlaczego warto myć ręce.

Michał Majeran.
Kompozytor, producent i aranżer, Absolwent Wrocławskiej Akademii Muzycznej, oraz londyńskiej Royal College of Music gdzie ukończył studia podyplomowe. Stypendysta Ministra Kultury, oraz Prezydenta Miasta Wrocławia. Jako wokalista występował w zespołach muzyki dawnej oraz solista w zespołach operowych. Jako muzyk sesyjny – również instrumentalista – brał udział w nagraniach i koncertach w kraju i za granicą. Przez kilka lat pracował jako nauczyciel muzyki. Od 2006 roku prowadzi zespół wokalny Me Myself And I.
  

   Leonard Marynowski.
Mgr sztuki, AM im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, 47 lat. Członek Związku polskich sztuk walki Signum Polonicum, prezes Wrocławskiego Klubu Polskiej Sztuki Walki Signum Polonicum, instruktor sztuki walki szablą III stopnia, magister scrutator, Członek stowarzyszenia IDOKAN Polska, członek International Martial Arts and Combat Sports Scientific Society IMACSSS, uczestnik II, III i IV Światowego Kongresu Sztuk i Sportów Walki. Prowadzi Wrocławski Klub SP od roku 2005. Organizator, współorganizator i uczestnik ponad stu pięćdziesięciu turniejów rycerskich w kraju i za granicą. Związany z ruchem rycerskim nieprzerwanie od 1998 roku.

Dorota Olanin.
Absolwentka SGGW AR w Warszawie Wydziału Żywienia Człowieka i Konsumpcji na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka oraz studiów podyplomowych "Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne". Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu ukończyła studia podyplomowe "Żywienie a zdrowie" oraz "Psychodietetykę". Jest przeciwnikiem rygorystycznych i "modnych diet". Uważa, że wszystko jest dla ludzi, a najważniejszy jest umiar i zdrowy rozsadek. Specjalizuje się w dietetyce klinicznej, psychodietetyce, ale przede wszystkim w trwałej zmianie nawyków żywieniowych. Prywatnie - miłośnik sztuki kulinarnej. Uważa, że zamiłowanie do jedzenia wcale nie kłóci się ze zdrowym stylem życia.
  19 września w naszej szkole odbyło się wielkie święto nauki.
Wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zorganizowaliśmy I edycję Festiwalu Nauki w gminie Kąty Wrocławskie. Wydarzenie objęte zostało patronatem XXII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.
Więcej


Talenciaki

koronawirus

rekrutacja

kalendarz

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2018 - 2022 www.sp2katy.pl