• Szkoła Podstawowa nr 2 im Janusza Korczaka w Kątach Wrocławskich realizuje projekt „Przyjazna szkoła”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

    Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy.

    W ramach  projektu uczniowie będą mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach dodatkowych:

    • Język angielski – 2 grupy (piątek 13:35-14:20)
    • Laboratorium wiedzy – kreatywny uczeń – 1 grupa (poniedziałek 13:35-14:20) zajęcia rozpoczną się 30 stycznia 2023 r.
    • Robotyka – 1 grupa (środa 13:35-14:20)
    • Zajęcia muzyczne. Zabawy z dźwiękiem – 1 grupa (środa 14:25-15:10)
    • Przyrodnicze ABC… zajęcia dla młodszych uczniów z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej - 2 grupy (środa 14:25-15:10)
    • Planeta Twórczości. Marzymy-Myślimy-Tworzymy-Działamy (środa 14:25-15:10)
    • Historia wokół nas (czwartek 14:25-15:10)

     

    Wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi:

    • Biofeedback (środa 8:50-9:35, piątek 7:05-7:50)
    • Logopeda (czwartek 13:35-14:20, piątek 13:35-14:20)

     

    Doradztwo i opieka psychologiczno- pedagogiczna

    • Konsultacje pedagogiczne dla uczniów (wtorek  14:25-15:10, środa 8:00-8:45, 9:50-10:35, 12:45-13:30, piątek 12:30-13:30) I semestr
    • Konsultacje psychologiczne dla uczniów – II semestr  (spotkania indywidualne)
    • Konsultacje psychologiczne dla rodziców – II semestr (spotkania indywidualne)

     

    Dla uczniów szkoły będą organizowane pokazy fizyczno-chemiczne oraz wycieczki edukacyjno-kulturalne.

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka
   • sekretariat@sp2katy.pl
   • ul. Brzozowa 6, 55-080 Kąty Wrocławskie Poland
   • (+48) 71 316 65 15
  • Logowanie do strony