• Rok 2022 obfitował w wiele ważnych dla historii naszej szkoły momentów. Można tu wymienić obchody 65-lecia jej powstania, wybranie patronem szkoły Janusza Korczaka oraz przyjęcie Sztandaru Szkoły. Mottem roku 2022 zostały słowa Janusza Korczaka: Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może. Poszukiwanie przez społeczność szkolną  w 2021 r. patrona szkoły stało się impulsem do podejmowania nowych wyzwań dla dobra naszych uczniów. Już ponad rok temu społeczność szkolna została poinformowana przez ówczesną panią dyrektor Agnieszkę Górską, że został złożony wniosek do Dolnośląskiej Kapituły Wspierania Uzdolnień za pośrednictwem Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli o wszczęcie procedury akredytacyjnej umożliwiającej uzyskanie Certyfikatu Szkoły Wspierających Uzdolnienia. 

    Miło nam poinformować, że nasza placówka 29 listopada 2022 r. została wyróżniona przyznaniem na okres pięciu lat Certyfikatu Szkoły Wspierającej Uzdolnienia - numer 78/2022.


    Oznacza to, że Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wraz z Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, również z siedzibą we Wrocławiu, zaświadczają, a Dolnośląska Kapituła Wspierania Uzdolnień potwierdza nadaniem naszej szkole certyfikatu, że system wspierania uzdolnień został oceniony i uznany jako spełniający standardy jakości. Uroczyste wręczanie certyfikatu miało miejsce 14 grudnia w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli podczas dwudniowej konferencji Wspieranie uzdolnień od seniora do juniora. W konferencji brali udział przedstawiciele szkół ubiegających się o certyfikat, jak również przedstawiciela szkół chcących taki certyfikat przedłużyć. Podczas wręczania certyfikatu były obecne panie: p.o. dyrektor szkoły Katarzyna Dybich oraz była dyrektor naszej szkoły, a obecnie dyrektor ZOJO, Agnieszka Górska. Wraz z certyfikatem nasza szkoła została włączona do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia (DSSWU). W tej edycji programu tylko trzy szkoły z Dolnego Śląska zostały włączone do tej sieci. Warto dodać, że po upływie czterech lat szkoła będzie mogła wystąpić o ponowną akredytację i przedłużenie certyfikatu. Do wspomnianego we wstępie wniosku został dołączony formularz aplikacyjny oraz napisany przez kilku nauczycieli i zatwierdzony przez radę pedagogiczną szkolny program rozwijania zainteresowań oraz wspierania uzdolnień. Nasz program jest zgodny z koncepcją DSSWU a jego główne założenia to: 

    egalitarność tj. uczeń zdolny to każdy uczeń naszej szkoły,

    systemowość:

    - wspieranie uzdolnień i rozwijanie zainteresowań uczniów ma charakter systemowy,

    - realizacja programu podlega monitorowaniu i ewaluacji,

    zaangażowanie wszystkich podmiotów:

    - w realizacji programu uczestniczy cała społeczność szkolna,

    - szkoła realizuje program we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,

    uczestnictwo wszystkich uczniów:

    - wszyscy uczniowie są uczestnikami programu, szkoła wspiera rozwój zdolności i zainteresowań każdego ucznia,

    - każdy uczeń może odnieść sukces na miarę swoich możliwości.

    promocja osiągnięć:

    - szkoła promuje osiągnięcia uczniów.

    W szkole został powołany zespół, który przez okres 10 miesięcy realizował z całą społecznością szkolną w/w program. W czerwcu zespół dokonał ewaluacji programu, a w lipcu lider zespołu, pani Justyna Borowska, opracowała sprawozdanie z jego realizacji. Nasze starania zostały pozytywnie ocenione przez Kapitułę, czego efektem było uroczyste wręczenie certyfikatu przez przedstawiciela Kapituły Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień. Warto podkreślić, że program jest realizowany nadal. 

    W naszej szkole drogowskazem dla nauczycieli są słowa Alberta Einsteina: Każdy jest geniuszem. Ale jeśli zaczniesz oceniać rybę pod względem jej zdolności wspinania się na drzewo, to przez całe życie będzie myślała, że jest głupia. Uważamy, że dzięki realizacji programu udało nam się stworzyć systemowe warunki sprzyjające odkrywaniu i rozwijaniu potencjału każdego ucznia tj. wszechstronny jego rozwój na miarę możliwości. Dzięki programowi usystematyzowaliśmy podejmowane wcześniej działania na rzecz wspierania uzdolnień naszych uczniów. Certyfikat Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia to kolejny atut naszej szkoły, świadczący o wysokiej jakości pracy nauczycieli. Zdecydowaliśmy się na przystąpienie do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia, ponieważ  staramy się być szkołą wyróżniającą się pozytywnie w środowisku lokalnym, praca na rzecz uzdolnień jest tego przykładem. Jest to również podsumowanie pracy całej społeczności szkolnej. Dzięki programowi mogliśmy spojrzeć na działania szkoły, na to jak dużo się u nas dzieje dzięki zaangażowaniu nauczycieli, rodziców oraz dzieci. Oczywiście, mamy świadomość, że istnieją obszary, które warto wspierać, szkoła jest żywym organizmem. Jednak dobrze jest spojrzeć na pozytywne efekty wspólnej pracy po to, by nie zgubić radości, piękna i dobra. Trudno motywować innych do działania, jeśli samemu nie dostrzega się efektów własnej pracy. Otrzymany certyfikat jest naszym wspólnym sukcesem, ale też wielkim zobowiązaniem. 

    Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może - te słowa Janusza Korczaka przyświecały realizacji działań, które podejmowaliśmy w tym niełatwym roku 2022. Mamy nadzieję, że w obecnym roku 2023 jeszcze lepiej będziemy mogli wspierać naszych uczniów, by każdy z nich odkrył skarb, jakim jest dla świata. W każdym uczniu powinniśmy poszukiwać jego mocnych stron i wzmacniać je - zgodnie z mottem Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. 


  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka
   • ul. Brzozowa 6, 55-080 Kąty Wrocławskie Poland
   • (+48) 71 316 65 15
  • Logowanie do strony