• W roku szkolnym 2022/2023 spotkania z rodzicami będą odbywać się według następującego harmonogramu:

    14 września 2022
    Zebranie z rodzicami
    Klasy 1–2, godzina 17:00
    Klasy 3-4, godzina 18:00

    15 września 2022
    Zebranie z rodzicami
    Klasy 5-6, godzina 17:00
    Klasy 7-8, godzina 18:00

    27 października 2022
    Konsultacje dla rodziców, w godzinach 16:00 - 18:00

    15 grudnia 2022
    Konsultacje dla rodziców, w godzinach 16:00 - 18:00 (informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi)

    1 lutego 2023
    Zebranie z rodzicami
    Klasy 1-2 - godzina 17:00
    Klasy 3-4 - godzina 18:00

    2 lutego 2023
    Zebranie z rodzicami
    Klasy 5-6 - godzina 17:00
    Klasy 7-8 - godzina 18:00

    30 marca 2023
    Konsultacje dla rodziców, w godzinach 16:00 - 18:00

    18 maja 2023
    Konsultacje dla rodziców, w godzinach 16:00 - 18:00 (informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi)

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka
   • ul. Brzozowa 6, 55-080 Kąty Wrocławskie Poland
   • (+48) 71 316 65 15
  • Logowanie do strony