Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich to nowoczesna szkoła z tradycjami na miarę XXI wieku, mieszcząca się w nowym budynku, doskonale wyposażona, z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną...




Biuletyn Informacji Publicznej


Śladami niezłomnych
czyli Wilczym Tropem


Dolnośląski
Festiwal Nauki


uDOSTĘPniacze


BohaterON


Szkoła pamięta


Szkoła do hymnu


Szkoła z pozytywną uwagą


Narodowe czytanie


Ortograffiti


Destination Imagination


Razem na Święta


Akcja Żonkile


Program ekologiczny EkoEksperymentarium


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0


Podsumowanie projektu edukacyjnego "Przystań w sieci"

Internet to popularne źródło zdobywania informacji, możliwość nauki i rozwoju, a także zabawy i rekreacji. To także doskonałe narzędzie do komunikowania się, wyrażania poglądów, opinii. Coraz powszechniej w formie online dokonujemy zakupów, realizujemy sprawy urzędowe, administracyjne. Bez wychodzenia z domu możemy sprawnie wykonać wiele czynności. Korzyści są tak oczywiste, że nie wyobrażamy sobie już rzeczywistości bez dostępu do sieci. Niestety, Internet może być również źródłem poważnych zagrożeń i problemów.

W II semestrze klasy siódme i klasa ósma wraz z wychowawczyniami i pedagogiem szkolnym wzięły udział w projekcie edukacyjnym "Przystań w sieci" powołanym z inicjatywy Facebooka, NASK PIB i UNICEF Polska. Głównym celem projektu było pogłębienie wiedzy z zakresu świadomego korzystania z Internetu, zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z dostępem do niego, rozwijanie postawy krytycznego podejścia do informacji zamieszczanych w sieci oraz promowanie pozytywnych zachowań online.

Wiedzę i umiejętności starsi uczniowie i pedagodzy zdobywali w ramach wyodrębnionych modułów tematycznych na platformie e-learningowej: Prywatność w sieci, Cyberprzemoc, Cyberzagrożenia, Nielegalne i szkodliwe treści w Internecie, Cyfrowe ślady i reputacja online oraz Fałszywe informacje.

Ważnym zadaniem projektu było zorganizowanie na terenie szkoły Dnia Świadomego Korzystania z Internetu. Z powodu trwającej pandemii wydarzenie przeprowadzone zostało w formie online. Uczniowie z klas 7 i 8 wzięli udział w opracowanym quizie sprawdzającym wiedzę i umiejętności z zakresu świata wirtualnego. Uczniowie z klas 4 – 6 w ramach zajęć informatyki tworzyli plakaty, ulotki propagujące świadome korzystanie z Internetu, natomiast w klasach młodszych zostały przeprowadzone nietypowe zajęcia edukacyjne. Lekcje online dedykowane problematyce cyberprzemocy w klasach trzecich zrealizowała grupa ósmoklasistów działająca w Szkolnym Kole Wolontariatu. Młodzież przygotowała prezentację oraz atrakcyjną grę, którą wykorzystała podczas spotkań z młodszymi kolegami. Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z tym zadaniem. Lekcje online przebiegły sprawnie, a trzecioklasiści wykazali się dużą wiedzą na temat zagrożeń w sieci. Byli aktywni, chętnie odpowiadali na pytania, dzielili się osobistymi doświadczeniami. Po powrocie do nauki stacjonarnej przygotowaną lekcję zrealizowano również w klasach drugich. Dzieci z uwagą uczestniczyły w zajęciach, doceniły przygotowane dla nich materiały edukacyjne.

Mamy nadzieję, że podjęte działania wzmocnią kompetencje cyfrowe naszych uczniów, w szczególności pozytywne zachowania w sieci.


Talenciaki

koronawirus

rekrutacja





kalendarz

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2018 - 2022 www.sp2katy.pl