Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich to nowoczesna szkoła z tradycjami na miarę XXI wieku, mieszcząca się w nowym budynku, doskonale wyposażona, z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną...
Biuletyn Informacji Publicznej


Śladami niezłomnych
czyli Wilczym Tropem


Dolnośląski
Festiwal Nauki


uDOSTĘPniacze


BohaterON


Szkoła pamięta


Szkoła do hymnu


Szkoła z pozytywną uwagą


Narodowe czytanie


Ortograffiti


Destination Imagination


Razem na Święta


Akcja Żonkile


Logopeda
Wady wymowy

Wady wymowy najczęściej występujące u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym to:

SYGMATYZM - nieprawidłowa wymowa głosek: [s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź] lub ich brak.

SYGMATYZM MIĘDZYZĘBOWY (seplenienie międzyzębowe) - podczas artykulacji głosek [s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź] czubek języka wsuwa się między zęby górne a dolne.

ROTACYZM - nieprawidłowa wymowa głoski [r] lub jej brak.

LAMBDACYZM - nieprawiłowa wymowa głoski [l] lub jej brak.

KAPPACYZM I GAMMACYZM - trudności w wymowie głosek [k] i [g].

MOWA BEZDŹWIĘCZNA - trudności w realizowaniu głosek dźwięcznych (oprócz samogłosek oraz spółgłosek: l, r, ł, m, n, ń, j).
Najczęściej dziecko zastępuje głoski dźwięczne ich bezdźwięcznymi odpowiednikami: [p-b, d-t, g-k, dz-c, dż-cz, dź-ć, w-f, z-s, ż-sz, ź-ś].

DEFORMACJE GŁOSEK [T, D, N] - mam tu na myśli realizację tych głosek z czubkiem języka wsuniętym między zęby górne a dolne.


Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2018 - 2021 www.sp2katy.pl