Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich to nowoczesna szkoła z tradycjami na miarę XXI wieku, mieszcząca się w nowym budynku, doskonale wyposażona, z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną...




Biuletyn Informacji Publicznej


Śladami niezłomnych
czyli Wilczym Tropem


Dolnośląski
Festiwal Nauki


uDOSTĘPniacze


BohaterON


Szkoła pamięta


Szkoła do hymnu


Szkoła z pozytywną uwagą


Narodowe czytanie


Ortograffiti


Destination Imagination


Razem na Święta


Akcja Żonkile


Zebrania z rodzicami, konsultacje

W roku szkolnym 2020/2021 spotkania z rodzicami będą odbywać się według następującego harmonogramu:

27 sierpnia 2020
Zebranie z rodzicami
Oddziały przedszkolne, godzina 17:00

9 września 2020
Zebranie z rodzicami
Klasy 1–2, godzina 17:00
Klasy 3-4, godzina 18:00

10 września 2020
Zebranie z rodzicami
Klasy 5-6, godzina 17:00
Klasy 7-8, godzina 18:00

21 października 2020
Konsultacje dla rodziców, w godzinach 16:00 - 18:00

2 grudnia 2020
Konsultacje dla rodziców, w godzinach 16:00 - 18:00
(informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi)

3 lutego 2021
Zebranie z rodzicami
Oddziały przedszkolne, godzina 17:00
Klasy 1-2 - godzina 17:00
Klasy 3-4 - godzina 18:00

4 lutego 2021
Zebranie z rodzicami
Klasy 5-6 - godzina 17:00
Klasy 7-8 - godzina 18:00

24 marca 2021
Konsultacje dla rodziców, w godzinach 16:00 - 18:00

19 maja 2021
Konsultacje dla rodziców, w godzinach 16:00 - 18:00
(informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi)



Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2018 - 2021 www.sp2katy.pl